Anmälningsavgiften är: 250 kr fram till den 180910, därefter är anmälningsavgiften 350 kr. Anmälningsavgiften betalas genom Swish till 123 024 59 51 (ange namn, båttyp samt segelnummer) alternativt SEB konto 5365 04 768 43 Alexander Barnard (ange segelnumer).
Anmälan är inte fullbordad utan betalning:

StandardStandard utan flygande segelShorthandShorthand utan flygande segel