20200910 kl 21:45
Startlista finns nu publicerad, hittas under ”Information” menyn.

20200911 kl 19.15 Ändringsmeddelande 1 till seglingsföreskrifterna 2020

Punkt 5.3 ändras till:

5.3 Kappseglingskommittén kommer inte att inte att ange banan enligt AppSF 7.1. Detta ändrar AppSf 7.1. Endast ett banalternativ finns, se Banbeskrivning.

Punkten 5.7 ändras till:

5.7 Kappseglingsresultatet beräknas enligt korrigerad tid. Korrigerad tid = seglad tid * SRS tal.