Kompletterande segelföreskrifter

Kappsegling: Fantholmsregattan 2020

Mälarens Liros SRS-cup

Datum: 2020-09-12, uppdaterade enligt ändringsmeddelande 1 20200911 kl 19.15

Arrangör: Ekerö Båtklubb, EkBK

Tidsprogram

1.1. Program

[wp_table id=440/]

 

1.2 För att uppmärksamma båtar på ett nytt startförfarande snart skall börja kommer den oranga startlinjeflaggan att visas med en ljudsignal minst 5 minuter före varningssignalen.

1.3 En kappsegling kommer att genomföras under regattan.

1.4 Kappseglingskommittén ska försöka anpassa banan så att en kappseglingen tar
ca 160 minuter att segla.

2 Tävlingsexpeditionen och signalmastens placering.

2.1 Tävlingsexpeditionen kommer att finnas tillgänglig på telefon 070 – 267 15 33 och på VHF kanal 72.

2.2 Signaler kommer endast att visas på startfartyget.

3  Märken

3.1 Rundningsmärkena är bojar, öar och sjömärken.
Startmärken är orange flagga på startfartyget och gul cylinderboj.
Målmärken en orange flagga på målfartyget och gul cylinderboj.

4 Tidsbegränsning

4.1 Kappseglingens tidsbegränsning:
Maximitiden för första båt i mål är 270 minuter.

4.2 Målgångsfönster:
Målgångsfönstret är 90 minuter efter första båt i mål.

5 Ändringar och tillägg till KSR Appendix S

5.1 Banan är en distans banan runt bojar, öar och sjömärken mellan öarna Kannan och Koffsan i östra Mälaren och beskrivas under ”Banbeskrivning” på fantholmsregattan.ekerobk.se

5.2 Klassflagorna är:

Klass 1: Gul Signalflagga
Klass 2: Röd Signalflagga
Klass 3: Grön Signalflagga
Klass 4: Blå Signalflagga

Klassindelningen med starttider kommer att publiceras på anslagstavlan på fantholmsregattan.ekerobk.se

5.3 Kappseglingskommittén kommer inte att inte att ange banan enligt AppSF 7.1. Detta ändrar AppSf 7.1. Endast ett banalternativ finns, se Banbeskrivning., se Banbeskrivning.

5.4 En båt som är över startlinjen <= 1 minut före båtens starttid får ett tidstillägg på 5% av den seglade tiden såvida den inte startar om.

5.5 En båt som är över startlinjen > 1 minut före båtens starttid räknas som icke startande (DNS)

5.6 Båt som passerar startlinjen > 15 minuter efter sin starttid räknas som icke startande (DNS).

5.7 Kappseglingsresultatet beräknas enligt korrigerad tid. Korrigerad tid = seglad tid * SRS tal.

5.8 Protest:

Protesttiden är 60 minuter efter sista båten som har gått i mål. Protesten skickas med epost till kappsegling@ekerobk.se, samt meddelas per telefon till kappseglingskommittén på 070-267 15 33.

5.9 KSR Appendix T gäller.

6 Säkerhet

6.1 En båt som startar men utgår ska underrätta kappseglingskommittén så snart som möjligt.