Kappsegling: SRS Regatta/Kappsegling enligt SRS reglerna

Datum: Lördagen 12 september 2020

Arrangör: Ekerö Båtklubb

1 Regler

1.1 Kappseglingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i Kappseglingsreglerna (KSR) och med Appendix S samt SRS-reglerna.

1.2 Tävlingen är öppen för båtar som finns med i SRS-tabellen eller har ett giltigt SRS-mätbrev. Mätbrev som inte finns på Seglarförbundets hemsida skall uppvisas vid registreringen. Eventuella korrigeringar av anmälan mottages senast 24 timmar före start.

Följande undantag kommer att tillämpas: Båt som inte uppfyller dessa krav kommer att tilldelas ett godtyckligt SRS-tal i samråd med seglingsledningen och deltar utom tävlan.

1.3 En båt med ett alternativt SRS/SRSv-tal i SRS-tabellen, SRS-mätbrevet eller SRSv-mätbrevet för kappsegling utan undanvindssegel får anmälas utan sådana segel. Detta ska anmälas senast 24 timmar före start till seglingsledningen.

1.4 En båt med max två personers besättning får kappsegla med ett SRS-tal för shorthanded kappsegling (SRSs). Detta ska anmälas senast 24 timmar före start till seglingsledningen.

1.5 Tävlande ska följa SSF:s licensbestämmelser för reklam.

1.6 Alla båtar kan komma att, i enligt ISAF Regulation 20, föra reklam vald och tillhandahållen av arrangören

1.7 Svenska Seglarförbundets föreskrift: En tävlande som har lämnat land ska ha på sig personlig flytutrustning. Den här regeln gäller inte: a) vid kortvarigt byte eller justering av kläder eller personlig utrustning, b) när den tävlande befinner sig i hamn eller under däck. Våtdräkter och torrdräkter är inte personlig flytutrustning. Detta ändrar KSR 40. En båt som bryter mot den här regeln kan varnas eller straffas på det sätt som protestkommittén finner lämpligt.

2 Villkor för att delta

2.1 Den tävlande ombord som har ansvaret ska vara medlem av en klubb som är ansluten till sin nationella myndighet.

2.2 Varje tävlande båt ska vara ansvarsförsäkrad.

2.3 Tävlande deltar i regattan helt på egen risk. Se KSR 4, Besluta att kappsegla. Den arrangerande myndigheten accepterar inget ansvar för sak- eller personskador som någon råkat ut för i samband med eller före, under eller efter regattan.

3 Anmälan

3.1 Anmälan ska göras senast 20200908 via fantholmsregattan.ekerobk.se/anmalan-2020/

3.2 Efteranmälan tas emot tom 20200910 kl:18:00 mot förhöjd avgift.

3.3 Anmälan ska innehålla uppgifter om:

– Namn
– E-post
– Klubb
– Båttyp
– Segelnummer
– SRS-tal
– Ev Mätbrevsnummer
– Segelsättning

3.4 Anmälningsavgiften är: 250 kr fram till den 20200908, därefter är anmälningsavgiften 350 kr till och med  den 2020910. Anmälningsavgiften betalas genom Swish till 123 024 59 51 (ange namn och segelnummer) alternativt SEB konto 5365 04 768 43 Alexander Barnard (ange segelnumer). Anmälan är giltig först när anmälningsavgiften är betald.

4 Registrering

4.1 Registrering sker i startområdet, se 5. Tidprogram

4.2 Båtens Mätbrev eller SRStabell ska finnas på SSF hemsida om inte ska SRS mätbrevet e-postas på alex@barnard.se alternativt skickas som MMS till 070-267 15 33

4.3 En båt eller utrustning kan när som helst besiktigas avseende överensstämmelse med reglerna. På vattnet kan kappseglings och/eller tekniska kommittén instruera en båt att omedelbart bege sig till en föreskriven plats för besiktning.

5 Tidprogram

5.1 Program 20200912:

10:00-10:45 Registrering i startområdet. Detta sker genom att man seglar upp till startbåten och får en kvittens av startbåten att startbåten uppfattat att deltagande båt är på plats.

10:55 Första planerade varningssignal

5.2. Efter målgång sker ingen återsamling på land utan det är segling till hemmahamnen eller alternativ hamn som gäller med tanke på COVID-19. Ingen prisutdelning kommer att ske för regattan. Klubbmästerskapspriser kommer att delas ut till medlemmar i Ekerö Båtklubb vid senare tillfälle.

5.3 Seglingsföreskrifter publiceras på fantholmsregattan.ekerobk.se/segllingsforeskrifter-2020 senast den 6 september.

6 Genomförande

6.1 En klass där både Shorthand och Standard SRS seglar.

6.1 För att segla Shorthand skall man vara anmäld med Shorthand SRS-tal och man måste följa reglerna för Shorthand max 2st ombord på båten. Övriga båtar seglar Standardklassen

7 Kappseglingsområde

8.1 Kappseglingsområdet sträcker sig mellan ön Kanan och Drottningholm i östra Mälaren       .

8 Banan

8.1 Start/mål på Kyrkfjärden utanför Ekerö BK vid Fantholmen, Ekerö. Banan är en distansbana mellan/runt öar och bojar ca 14 distans lång. Banan kan ändras beroende på väderförhållanden. Beräknad seglad tid på långsammaste båt är ca 4 timmar.

9 Protester och straff

10 Poängberäkning

11 Priser

Inga priser delas ut det seglas om äran. Dock kommer klubbmästerskapspriser att delas ut till medlemmar i Ekerö Båtklubb vid senare tillfälle.

Övrigt

För förtöjning på fredag kväll inför kappseglingen vänligen kontakta Tävlingsledningen.

I år genomförs ingen samling efter kappseglingen med hänsyn tagen till Coronasituationen och de restriktioner som förnärvarande råder.

Varmt välkomna!

Kappseglingkommittén EkBK

Tävlingsledning:

Tävlingsledare: Jan Björnsjö 073-914 9167

Seglingsledare: Alexander Barnard 070-267 15 33

Datum: 200821

Namn: Alexander Barnard